antet

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

 

 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Proiect: „Program de asistență antreprenorială pentru elevi”

POSDRU/175/2.1/S/151910

 

 

 

Colegiul National Pedagogic „Stefan Odobleja” a continuat activitatea de semnare a contractelor de colaborare cu firme-mama in cadrul Programului de asistenta antreprenoriala pentru elevi

 

 

 

In decursul lunii august, in judetul Mehedinti au continuat intalnirile intre reprezentantii unitatii de invatamant si reprezentanti ai mediului de afaceri, activitate care a fost inceputa in luna anterioara. Si in aceasta luna s-au semnat contracte de colaborare cu firme-mama, prin care acestea se angajeaza sa ofere servicii de consiliere elevilor participanti la intalnirile de lucru si workshop-uri. Scopul avut in vedere este dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale elevilor din anii terminali ai colegiului pedagogic.

 

Astfel, s-au semnat contracte de colaborare cu urmatoarele firme:

 

 

·         S.C. Mont Blanc SRL, in data de 14.08.2015

·         S.C. SW Industries SRL, in data de 14.08.2015

·         S.C. Dodi Impex 92 SRL, in data de 14.08.2015

·         Blagoe Ghe. Mihaela II, in data de 20.08.2015

 

 

 

 

Prin „Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi” ID 151910, se intentioneaza cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale ale elevilor ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

 

Se intentioneaza atingerea acestui obiectiv general prin cateva obiective specifice:

  • Imbunatatirea accesului elevilor ISCED 3 la piata fortei de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere in cariera pentru minim 700 elevi cu scopul continuarii studiilor sau in vederea insertiei acestora pe piata muncii.
  • Cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale pentru un numar de minim 504 elevi si infiintarea unui numar de 84 firme de exercitiu (FE) la nivelul celor 2 regiuni de dezvoltare, cu scopul de a facilita tranzitia de la scoala la viata activa a acestora;
  • Imbunatatirea cooperarii intre institutii de invatamant ISCED3 si actori de pe piata fortei de munca in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa.

 

Partenerul 3 al proiectului, (ADERA), are experienta in realizarea de studii si analize ale nevoilor de formare si asteptarilor angajatilor din diferite institutii publice, organizarea campaniilor de informare si constientizare, organizarea de workshop-uri, seminarii pe diverse teme.

 

Obiectivul general al proiectului: prezenta propunere de proiect urmareste prin obiectivele asumate sa creasca gradul de participare al elevilor la viata activa. Obiectivul general al proiectului urmareste cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiintarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera. Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca. Pe de o parte, prin activitati de informare si consiliere in cariera, dar si asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste constientizarea grupului tinta

 

de beneficiile integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si de instrumentele existente la indemana acestora. Pe de alta parte, se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora. Proiectul nostru contribuie, prin obiectivele si activitatile propuse, la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

 

 

Persoana de contact:

Alina Niculescu

alina.niculescu@adera-romania.ro

www.adera-romania.ro

 

 

 

 

footer