antet

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

 

 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Proiect: „Program de asistență antreprenorială pentru elevi”

POSDRU/175/2.1/S/151910

 

 

 

Raportul de monitorizare privind indeplinirea activitatilor expertilor antreprenoriat din cadrul regiunii de implementare – Gorj pentru luna august a fost emis

 

 

„Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi” ID 151910 urmareste cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale ale elevilor ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

 

In cadrul acestui program, a fost emis Raportul de monitorizare privind indeplinirea activitatilor expertilor antreprenoriat din cadrul regiunii de implementare – Gorj pentru luna august. Raportul detaliaza modul in care elevii de clasa a XI-a, de la Colegiul National „Tudor Vladimirescu” au fost coordonati de catre expertii antreprenoriat in scopul promovarii celor 12 firme de exercitiu infiintate. Astfel, expertii antreprenoriat au stabilit, impreuna cu managerii si responsabilii compartimentului Contabilitate, documentele necesare derularii tranzactiilor comerciale, respectand normele legale in vigoare.

 

In plus, elevii au fost informati de catre expertii antreprenoriat despre rolul promovarii in activitatea firmei, modalitatile de promovare, precum si principalele canale de comunicare cu potentialii clienti, dupa modelul unei firme reale, cu scopul de a-i ghida in procesul de formare si dezvoltare a competentelor antreprenoriale.

 

 

 

 

Obiectivul general al acestui proiect urmareste cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiintarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca. Pe de o parte, prin activitati de informare si consiliere in cariera, dar si asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste constientizarea grupului tinta de beneficiile integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si de instrumentele existente la indemana acestora. Pe de alta parte, se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora. Proiectul nostru contribuie, prin obiectivele si activitatile propuse, la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

 

Se intentioneaza atingerea obiectivului general al proiectului prin cateva obiective specifice:

  • Imbunatatirea accesului elevilor ISCED 3 la piata fortei de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere in cariera pentru minim 700 elevi cu scopul continuarii studiilor sau in vederea insertiei acestora pe piata muncii.
  • Cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale pentru un numar de minim 504 elevi si infiintarea unui numar de 84 firme de exercitiu (FE) la nivelul celor 2 regiuni de dezvoltare, cu scopul de a facilita tranzitia de la scoala la viata activa a acestora;
  • Imbunatatirea cooperarii intre institutii de invatamant ISCED3 si actori de pe piata fortei de munca in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa.

 

 

 

 

Partenerul 3 al proiectului, (ADERA), are experienta in realizarea de studii si analize ale nevoilor de formare si asteptarilor angajatilor din diferite institutii publice, organizarea campaniilor de informare si constientizare, organizarea de workshop-uri, seminarii pe diverse teme.

 

 

Persoana de contact:

Alina Niculescu

alina.niculescu@adera-romania.ro

www.adera-romania.ro

 

 

 

 

footer