antet

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

 

 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Proiect: „Program de asistență antreprenorială pentru elevi”

POSDRU/175/2.1/S/151910

 

 

 

 

 

Planurile de afaceri ale firmelor de exercițiu din judetul Gorj, înscrise în Programul de asistență antreprenorială pentru elevi, au fost finalizate

 

„Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi” ID 151910, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni! are in vedere cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiintarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

 

In judetul Gorj, echipa de implementare a proiectului, impreuna cu elevii Colegiului National “Tudor Vladimirescu” au infiintat 12 firme de exercitiu care acopera o gama foarte larga de domenii de activitate.

 

Pentru fiecare dintre aceste firme de exercitiu, elevii au intocmit planuri de afaceri sub indrumarea profesorilor coordonatori. Scopul este insusirea de catre elevi a abilitatilor de concepere si redactare a planurilor de afaceri in calitatea lor de viitori antreprenori.

 

Astfel, au fost infiintate 72 de planuri de afaceri aferente celor 12 firme de exercitiu, dupa urmatoarea structura:

 

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCITIU

 

 • DESCRIEREA FIRMEI DE EXERCITIU
  • DESCRIERE FIRMA DE EXERCITIU
 • domeniul de activitate (comert, servicii)
 • cod CAEN
 • viziune, misiune, strategie
  • OBIECTIVE
 • obiective cuantificabile
 • durata de implementare
 • activitatile desfasurate
 • resurse material implicate, resursele umane ale firmei de exercitiu
 • descrierea resurselor umane

 

 1. MANAGEMENTUL FIRMEI
 • descrierea activitatilor

 

 1. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII SI PROMOVAREA SOCIETATII INFORMATIONALE
 • societatea informationala si noile tehnologii
 • impactul asupra mediului si eficienta energetica

 

 1. IDEEA DE AFACERI
 • prezentarea ideii de afaceri
 • obiective cuantificabile
 • durata de implementare
 • activitatile preconizate
 • resurse necesare

 

 

 1. FINANTAREA AFACERII
 • necesarul de finantare
 • sursele de finantare

 

 1. MARKETINGUL  AFACERII
 • clientii
 • furnizorii
 • concurenta
 • promovarea
 • distributia

 

 1. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
 • indicatori de eficienta economica
 • impactul asupra mediului
 • premise ale dezvoltarii pe piata reala

 

Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca. Pe de o parte, prin activitati de informare si consiliere in cariera, dar si asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste constientizarea grupului tinta de beneficiile integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si de instrumentele existente la indemana acestora. Pe de alta parte, se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora. Proiectul contribuie, prin obiectivele si activitatile propuse, la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

 

Persoana de contact:

Alina Niculescu

alina.niculescu@adera-romania.ro

www.adera-romania.ro

footer