antet

 

 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeste in oameni!

 

 

Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”

Proiect: „Program de asistenta antreprenoriala pentru elevi”

POSDRU/175/2.1/S/151910

 

 

 

 

 

ROCT e emis certificatele de inregistrare ale firmelor de exercitiu din judetul Gorj, inscrise in Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi

 

„Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi” ID 151910, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeste in oameni! are in vedere cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiintarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

 

In luna iunie, ROCT a eliberat certificatele de inregistrare ale firmelor de exercitiu din judetul Gorj, firme infiintate de elevii din anii terminali ai Colegiului National “Tudor Vladimirescu”.

 

Cele douasprezece firme de exercitiu care au primit certificate de inregistrare sunt:

 1. FE CASA DOMNEASCA SRL, in data de 05.06.2015
 2. FE PRO EVENTS SRL, in data de 05.06.2015.
 3. FE WEBSTART SRL, in data de 08.06.2015
 4. FE SAVE PLANT SRL, in data de 08.06.2015
 5. FE RECYCLE STORAGE SRL, in data de 05.06.2015
 6. FE EDEL WEISS SRL, in data de 05.06.2015
 7. FE CROWN SRL, in data de 05.06.2015
 8. FE BLACKTIE EVENTS SRL, in data de 05.06.2015
 9. FE NETEK SRL, in data de 05.06.2015
 10. FE ROYAL LIFE CENTER SRL, in data de 05.06.2015
 11. FE HANUL LUPILOR SRL, in data de 05.06.2015
 12. FE BYOGARDENS SRL, in data de 05.06.2015

 

Scopul infiintarii firmelor de exercitiu este deprinderea de catre elevi a aptitudinilor si competentelor antreprenoriale.

 

ADERA (Asociatia pentru Dezvoltare Europeana si Retele Asociative), partenerul 3 in acest proiect, desfasoara urmatoarele activitati relevante pentru domeniul proiectului:

 • lansarea de programe pentru cresterea nivelului de educatie si de pregatire a capitalului uman, inclusiv prin promovarea formarii profesionale pentru diminuarea lipsei de competente profesionale din Romania;
 • popularizarea conceptului de educatie permanenta si invatare pe tot parcursul vietii in concordanta cu cerintele pietei muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusive;
 • elaborarea, in mod individual sau in parteneriat cu alte entitati de stagii de pregatire si programe de formare in concordanta cu cerintele economiei de piata;
 • elaborarea de studii si cercetari, implementarea de programe si proiecte, organizarea si participarea la conferinte, seminarii sau alte forme de dezbatere;
 • dezvoltarea resurselor umane si cresterea competitivitatii, prin corelarea instruirii si educatiei pe tot parcursul vietii cu piata fortei de munca;
 • asigurarea calitatii in domeniul formarii profesionale;
 • dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 • imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte;

 

Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca. Pe de o parte, prin activitati de informare si consiliere in cariera, dar si asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste

 

constientizarea grupului tinta de beneficiile integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si de instrumentele existente la indemana acestora.

Pe de alta parte, se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora. Proiectul contribuie, prin obiectivele si activitatile propuse, la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

 

 

 

Persoana de contact:

Alina Niculescu

alina.niculescu@adera-romania.ro

www.adera-romania.ro

footer