antet

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

 

 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Proiect: „Program de asistență antreprenorială pentru elevi”

POSDRU/175/2.1/S/151910

 

 

 

 

 

ROCT a eliberat certificatele de inregistrare ale firmelor de exercitiu din judetul  Mehedinti înscrise în Programul de asistență antreprenorială pentru elevi

 

Asociatia pentru Dezvoltare Europeana si Retele Asociative (ADERA), prin  „Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi” ID 151910, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!, are in vedere cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiintarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

 

Se intentioneaza atingerea acestui obiectiv general prin cateva obiective specifice:

 • Imbunatatirea accesului elevilor ISCED 3 la piata fortei de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere in cariera pentru minim 700 elevi cu scopul continuarii studiilor sau in vederea insertiei acestora pe piata muncii.
 • Cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale pentru un numar de minim 504 elevi si infiintarea unui numar de 84 firme de exercitiu (FE) la nivelul celor 2 regiuni de dezvoltare, cu scopul de a facilita tranzitia de la scoala la viata activa a acestora;
 • Imbunatatirea cooperarii intre institutii de invatamant ISCED3 si actori de pe piata fortei de munca in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa.

 

 

Echipa de implementare a proiectului din judetul Mehedinti a obtinut in luna iunie certificatele de inregistrare ale celor 12 firme de exercitiu inscrise in Programul de asistenta antreprenoriala pentru elevi. Aceste firme de exercitiu au fost infiintate de elevii din anii terminali ai Colegiului National Pedagogic “Stefan Odobleja”.

 

Cele douasprezece firme de exercitiu care au primit certificate de inregistrare sunt:

 1. FE LAS PAGO SRL
 2. FE CARAMELITA SRL
 3. FE PRO AUTO SRL
 4. FE DEWSIGN-STILL SRL
 5. FE ELEGANT MIX SRL
 6. FE TRAVEL MIX SRL
 7. FE WITH VELVET SRL
 8. FE GOLDEN STAR SRL
 9. FE ORIZONT SRL
 10. FE GRAND WOOD SRL
 11. FE PRIVATE WELLNESS SRL
 12. FE PAY AND GO SRL

 

Scopul infiintarii firmelor de exercitiu este deprinderea de catre elevi a aptitudinilor si competentelor antreprenoriale.

 

ADERA (Asociatia pentru Dezvoltare Europeana si Retele Asociative), partenerul 3 in acest proiect, desfasoara urmatoarele activitati relevante pentru domeniul proiectului:

 • lansarea de programe pentru cresterea nivelului de educatie si de pregatire a capitalului uman, inclusiv prin promovarea formarii profesionale pentru diminuarea lipsei de competente profesionale din Romania;
 • popularizarea conceptului de educatie permanenta si invatare pe tot parcursul vietii in concordanta cu cerintele pietei muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusive;
 • elaborarea, in mod individual sau in parteneriat cu alte entitati de stagii de pregatire si programe de formare in concordanta cu cerintele economiei de piata;
 • elaborarea de studii si cercetari, implementarea de programe si proiecte, organizarea si participarea la conferinte, seminarii sau alte forme de dezbatere;
 • dezvoltarea resurselor umane si cresterea competitivitatii, prin corelarea instruirii si educatiei pe tot parcursul vietii cu piata fortei de munca;
 • asigurarea calitatii in domeniul formarii profesionale;
 • dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 • imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte;

 

Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca. Pe de o parte, prin activitati de informare si consiliere in cariera, dar si asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste constientizarea grupului tinta de beneficiile integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si de instrumentele existente la indemana acestora.

Pe de alta parte, se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora. Proiectul contribuie, prin obiectivele si activitatile propuse, la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

 

Persoana de contact:

Alina Niculescu

alina.niculescu@adera-romania.ro

www.adera-romania.ro

footer