about-us-aderaAsociatia ADERA este o entitate neguvernamentala, non profit care are ca scop sprijinirea dezvoltarii durabile, economice, sociale si culturale, la nivel local, regional, national si international, in conformitate cu standardele si valorile nationale si europene; promovarea participarii active a cetatenilor la consolidarea sentimentului de identitate comunitara cu pastrarea unitatii nationale în contextul diversitatii europene; facilitarea accesului egal la resurse, inclusiv prin dezvoltarea capitalului uman si fundamentarea respectului pentru drepturile cetateanului; dezvoltarea de retele asociative in in diverse domenii de activitate la nivel comunitar in vederea promovarii unei societati participative, incluzive si coezive.

Obiective si activitati:

 • • Sustinerea, organizarea si desfasurarea de activitati pentru îmbunatatirea calitatii vietii, inclusiv sprijinirea initiativelor legislative care au ca scop crearea cadrului necesar dezvoltarii economice, sociale si politice;.
 • • Incurajarea initiativelor publice si private menite sa asigure dezvoltarea comunitatii, realizarea coeziunii sociale la nivelul acesteia;
 • • Promovarea de activitati care vizeaza diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre România si media dezvoltarii statelor membre ale Uniunii Europene;
 • • Lansarea de programe pentru cresterea nivelului de educatie si de pregatire a capitalului uman, inclusiv prin promovarea formarii profesionale pentru diminuarea lipsei de competente profesionale din România;
 • • Popularizarea conceptului de educatie permanenta si învatare pe tot parcursul vietii în concordanta cu cerintele pietei muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva;
 • • Lansarea si participarea la activitati de advocacy si educatie publica, prin încurajarea exprimarii opiniei, participarii la decizia publica si initiativei în rândul cetatenilor, într-un mediu multidisciplinar, cu impact atât la nivel local, cât si european;
 • • Promovarea ideilor si valorilor europene comune la nivel national si international, sustinerea dezvoltarii institutiilor democratice, a statului de drept si a guvernarii eficiente;
 • • Elaborarea de studii si cercetari, implementarea de programe si proiecte, organizarea si participarea la conferinte, seminarii sau alte forme de dezbatere;
 • • Participarea la proiecte si programe nationale si internationale care sustin obiectivele Asociatiei, inclusiv crearea de parteneriate si alte forme de cooperare cu alte institutii sau organizatii, publice sau private, la nivel national si international;
 • • Acordarea de consultanta, consiliere, expertiza, analize si recomandari în domeniile de competenta si interes general ce privesc viata publica, tuturor persoanelor fizice, entitatilor publice sau private solicitante;
 • • Asigurarea calitatii în domeniul formarii profesionale continue; facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa; prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii; asigurarea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua a categoriilor defavorizate; dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 • • Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.
 • • Dezvoltarea economiei sociale; promovarea culturii antreprenoriale;